Wie zijn wij

Ons website-adres is: https://computerservicedriessen.nl.

Privacybeleid

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 30 april 2018. Hiermee voldoet Computer Service Driessen aan de GDPR ofwel AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Computer Service Driessen. U dient zich ervan bewust te zijn dat Computer Service Driessen niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Computer Service Driessen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens:

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Denk aan uw bedrijfsnaam en NAW gegevens. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Computer Service Driessen of die van een derde partij waarmee Computer Service Driessen een verwerkersovereenkomst heeft opgesteld. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij mogelijk beschikken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Computer Service Driessen of die van een derde partij waarmee Computer Service Driessen een verwerkersovereenkomst heeft opgesteld. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Op deze manier kunnen wij onze website en uw gebruikerservaring verbeteren.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Neem hiervoor contact met ons op.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Wij versturen geen ongevraagde e-mailings. Onderaan iedere e-mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens wilt aanpassen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige

DOEL VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Computer Service Driessen gebruikt uw gegevens om communicatie, opdrachten, boekingen en bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zal Computer Service Driessen deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Computer Service Driessen zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen/verstrekken. Computer Service Driessen verplicht zich om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

INFORMATIE OVER GEGEVENSVERWERKING

Computer Service Driessen gebruikt uw persoonsgegevens afhankelijk van de diensten waarvan u gebruik maakt of producten die u afneemt  voor onder andere:
·       Communicatie over ons aanbod of expertise, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer.
·       Voor offertes, opdrachten, boekingen en bestellingen heeft het Computer Service Driessen uw naam, e-mailadres, factuuradres, evt. afleveradres nodig, eventueel ook zakelijke gegevens zoals uw bankrekeningnummer BTW-nummer en KvK-nummer.
·       De inhoud van uw communicatie met ons, bijvoorbeeld wanneer u ons per mail, telefonisch of anderszins benadert.

UITWISSELING VAN GEGEVENS

In de uitvoering van haar taken kan het met zich meebrengen dat het Computer Service Driessen gegevens, inclusief persoonsgegevens, deelt met andere organisaties. Dit gebeurt alleen als hiervoor een rechtmatige grondslag zoals in de Algemene Verordening Gegevensbescherming aanwezig is eventueel in combinatie met een samenwerkingsovereenkomst.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Het Computer Service Driessen zorgt voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

Het Computer Service Driessen bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op andere gronden vereist (zoals archivering of onderzoek).

UW PRIVACYRECHTEN

U heeft verschillende Privacyrechten, meer informatie hierover vindt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

U hebt onder andere het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Op u verzoek zullen wij u kosteloos informatie verstrekken betreffende de persoonsgegevens die wij over u verwerken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken voor toekomstige verwerking door ons van uw persoonsgegevens. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

BEZWAAR MAKEN TEGEN VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens in strijd met deze Privacyverklaring worden verwerkt. Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u dit doen door contact op te nemen met de hieronder omschreven contactgegevens.

CONTACTGEGEVENS

Mocht u vragen hebben over het Privacybeleid,  of de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, neem dan contact op met ons via onderstaande contactgegevens.

 

 

Computer Service Driessen

 

Hastelweg 172

5652CL, Eindhoven

[email protected]

 

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Indien u vragen heeft over dit privacybeleid kunt u contact met ons opnemen